Adash System - Alarmy monitoring Kielce Świętokrzyskie

Wybierają nas klienci !

697 593 509

Nasze motto to: Niezawodność !
Adash System - Alarmy monitoring Kielce ŚwiętokrzyskieAdash System - Alarmy monitoring Kielce Świętokrzyskie

System jednego klucza - System Master Key

System Master Key jest innowacyjnym rozwiązaniem technologiczno-konstrukcyjnym.

To tak zwany system jednego klucza, w którym każdy użytkownik otwiera za pomocą kluczą wyłącznie te pomieszczenia, do których ma uprawnienia. W systemie Master Key każdy klucz ma swój poziom dostępu: może otwierać jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. Ww zależności od potrzeb system może być wyposażony w równocześnie zamki drzwiowe, wkładki bębenkowe, kłódki i zamki kasetowe.

Adash System - System jednego klucza Kielce Świętokrzyskie


System jednego klucza znajduje zastosowanie w małych, średnich i dużych firmach, a także obiektach bazy turystyczno-rehabilitacyjnej, spółdzielniach mieszkaniowych, obiektach instytucji finansowych, administracji i użyteczności publicznej. Masterkey może być stosowany także wszędzie tam, gdzie jest potrzeba dostępu do wielu zamykanych pomieszczeń. Mogą to być szkoły i inne placówki oświatowe oraz ośrodki opieki medycznej, takie jak szpitale, gdzie szczególnie ważne jest ograniczanie dostępu pacjentów do miejsc przechowywania leków. Istnieje także możliwość wykorzystywania tego rozwiązania w przypadku prywatnych budynków – domach jedno- i wielorodzinnych.

System Master Key (inaczej system jednego klucza, układ centralnego zamka, system kapitański, układ klucza "matki"), to system działania zamków, który ułatwia korzystanie z obiektów budowlanych. Pozwala on na otworzenie wszystkich drzwi w budynku jednym kluczem, wprowadzając jednocześnie hierarchię dostępu do pomieszczeń określaną przez zarządzającego obiektem.

Systemy jednego klucza znajdują powszechne zastosowanie m.in. w:

 • hotelach, motelach, pensjonatach, restauracjach, sanatoriach;
 • placówkach oświatowych;
 • archiwach, bankach;
 • dużych i małych firmach;
 • obiektach użyteczności publicznej np. w obiektach;
 • sportowych, muzeach, ośrodkach wypoczynkowych;
 • energetyce, górnictwie, gazownictwie;
 • budynkach mieszkalnych (klatki schodowe i mieszkania, budynki wielorodzinne i domki jednorodzinne).

System jest bezpieczny, oparty na uniwersalnych kartach programowalnych.

 • Możliwość pamięci ostatnich 500 zdarzeń;
 • Możliwość otworzenia kluczem mechanicznych;
 • System stosowany w najbardziej renomowanych hotelach;
 • System ognioodporny.